THÔNG BÁO


      Tổng Hội Biệt Động Quân Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại trân trọng thông báo:

      Nhằm phổ biến rộng răi việc yểm trợ các Thương Phế Binh BĐQ c̣n tại quê nhà, Tổng Hội sẽ đón nhận hồ sơ của các Thương Phế Binh BĐQ cần giúp đỡ tại điạ chỉ:

Tổng Hội Biệt Động Quân Việt Nam
P.O Box 1448.
Westminster, CA 92683
U.S.A

       Xin các Bạn TPB/BĐQ gửi bản sao những chứng từ có liên quan đến thương tật của ḿnh, đơn vị cũ, cấp chỉ huy cũ, hay bạn bè cùng đơn vị.  Giấy tờ gồm có:

  • Giấy chứng thương.
  • Phiếu lương bổng
  • Chứng chỉ tại ngũ
  • Giấy miễn dịch
  • Một tấm h́nh hiện tại
  • Cho biết tên đơn vị phục vụ, và tên đơn vị trưởng

      Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của quỹ mà có quyết định giúp đỡ.

      Chúng tôi cũng tha thiết mong quư vị khi đọc được thông báo này, vui ḷng nói lại cho những Thương Phế Binh trong binh chủng BĐQ mà quư vị biết, để họ liên lạc với chúng tôi.

      Trong tinh thần tương thân, tương ái, Tổng Hội chúng tôi rất mong sự tiếp tay của các chiến hữu, thân hữu, các vị có ḷng hảo tâm, để chia sẻ với các anh em TPB của chúng ta.  Mọi liên lạc xin theo địa chỉ trên.

Trân trọng,                   
California, ngày 29 tháng 5 năm 2006,