Danh sách hội viên

Xin vui ḷng bấm chuột vào tên hội viên để biết thêm chi tiết cá nhân. Hai chữ Niên Trưởng được dùng trước những hội viên đă quá lục tuần. Nếu cần biết địa chỉ cư ngụ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của các hội viên, xin Quí Niên Trưởng và các Biệt Động Quân vui ḷng liên lạc khietn@gmail.com

 

 

 

 

 
Trở về trang đầu
Sinh hoạt của Hội
Trang Tổng Hội BĐQ Hoa Kỳ
Trang Văn nghệ
H́nh ảnh BĐQ - trước 1975
H́nh ảnh BĐQ - sau 1975
 
 
  

Trần Văn Cường
    Tôn Thất Đàm
        Trần Văn Khanh
            Thân Trọng Khắc
                Phạm Văn Chương
                    Hà Quốc Ánh
                        La Vỹ Hùng
                            Hạ Bá Hùng
                                Thái Hồng Đào
                                    Trần Cho
                                        Dương Kim Quế
                                            Trần Như Dy
                                                Nguyễn Văn Ngàn
                                                    Nguyễn Phú Hải
                                                        Nguyễn Thế Khiết
                                                            Dương Bửu Long (đă qua đời)
                                                                Trương Ngọc Linh
                                                                     Nguyễn Hữu An

Phạm Đức Khánh
    Vy Văn Phinh
        Trần Văn Hồng
            Nguyễn Văn Chót

_____________________________________________

   Niên trưởng Đại Tá Trần Văn Cường

Quân vụ:
Niên trưởng Trần Văn Cường là vị Chỉ Huy Trưởng các Biệt Động Đội của Quân Đội Việt Nam Quốc Gia trước Hiệp Định Genève 1954.

Niên Trưởng phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân cho đến ngày mất nước.

Hiện nay Niên Trưởng Trần Văn Cường cư ngụ tại một vùng ngoại ô Tây Bắc thành phố Melbourne. Tuy trí nhớ c̣n rất khá nhưng v́ quá cao niên nên ít khi thấy Niên Trưởng đến sinh hoạt.

Địa chỉ của Niên Trưởng hiện nay:

Trần Văn Cường
18 Magnolia Road
Oak Park VIC 3045 Australia

Điện thoại:  0011 + 613 9306 8609

_____________________________________________

   

Niên trưởng Tôn Thất Đàm

Quân vụ:
- Xuất thân Khoá 4 Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức;
- Phục vụ tại Lữ Đoàn Nhảy Dù.

Lần lượt phục vụ tại nhiều đơn vị Biệt Động Quân từ 1961-1966 trước khi về phục vụ tại Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia và sau đó tại Tổng Cục Quân Huấn.

_____________________________________________

   

Niên trưởng Trần Văn Khanh

Quân vụ:
- Xuất thân Khoá 18 Trường Bộ Binh Thủ Đức;

Lần lượt phục vụ tại:
- Pḥng An Ninh Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân;

- Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn 9 Biệt Động Quân

______________________________________________

Trở về đầu trang

 

Niên trưởng Thân Trọng Khắc

Quân vụ:
- Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn 15 Biệt Động Quân

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria;
- Hội viên Hội Ái Hữu Vơ Khoa Thủ Đức Victoria;
- Tổng Thư Kư Chi Nhánh Việt Nam Cộng Hoà, Hội Cựu Quân Nhân Hoàng Gia Úc Đại Lợi, 1996- ;
- Chủ tịch Hội Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria, 2002-2004, 2004- .

______________________________________________

   

Niên trưởng Phạm Văn Chương

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức;

Lần lượt phục vụ tại:
- Liên Đoàn 4 Biệt Động Quân;
- Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân dưới quyền các Niên Trưởng Cao Văn Ủy và Nguyễn Kim Tây..

Sinh hoạt:
- Thủ Quĩ, Hội Ái Hữu Vơ Khoa Thủ Đức Victoria;
- Phó Chủ tịch Hội Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria, 2000-2002, 2002-2004, 2004- .

______________________________________________

   Bác sĩ Hà Quốc Ánh

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Quân Y Việt Nam Cộng Hoà.

Lần lượt phục vụ tại:
- Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân;
- Đại Đội 2 Quân Y Biệt Động Quân.

Sinh hoạt:
- Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria;
- Hội viên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, 1981- ;
- Hội viên Hội Biệt Động Quân QLVNCH Victoria từ ngày thành lập.

______________________________________________

   Niên trưởng La Vỹ Hùng

Quân vụ:

Lần lượt phục vụ tại:
- Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Trung Hoà;
- Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria từ ngày thành lập.

______________________________________________

Trở về đầu trang

 

Niên trưởng Hạ Bá Hùng

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức;
- Phục vụ tại Liên Đoàn 2 Biệt Động Quân;

______________________________________________

   Biệt Động Quân Thái Hồng Đào

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức 1973;
- Phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân, 1973-1975.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Victoria từ ngày thành lập.

______________________________________________

   Biệt Động Quân Trần Cho

Quân vụ:
-

______________________________________________

   

Biệt Động Quân Dương Kim Quế

Quân vụ:
- Gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà năm 1968;
- Thuyên chuyển về Binh Chủng Biệt Động Quân từ Lực Lượng Đặc Biệt năm 1970;
- Phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Quân Khu 3, 1970-1975.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria;
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Victoria từ ngày thành lập.

______________________________________________

   

Niên trưởng Trần Như Dy

Quân Vụ:
- Xuất thân Khoá 23 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Lần lượt phục vụ tại:
- Tiểu đoàn 34 Biệt Động Quân, Đại đội trưởng Đại Đội 1, 1971;
- Thuyên chuyển về Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân, bị thương và giải ngũ, 1973.

Sinh hoạt:
- Gia Đ́nh Vơ Bị Quốc Gia Victoria và Australia:
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Victoria từ ngày thành lập.

______________________________________________

   Biệt Động Quân Nguyễn Văn Ngàn

Quân vụ:
- Phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn 4 Biệt Động Quân.

______________________________________________

   

Biệt Động Quân Nguyễn Phú Hải

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức;
- Phục vụ tại Tiểu Đoàn 83 Biệt Động Quân.

_____________________________________________

 

Biệt Động Quân Nguyễn Thế Khiết

Quân vụ:
- Gia nhập Binh chủng Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hoà tháng Hai năm 1972

Lần lượt phục vụ tại:
- Tiểu Đoàn 34 Biệt Động Quân, 1972-1973;
- Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, 1974;
- Văn Pḥng Tổng Thanh Tra Tiểu Khu Pleiku, 1974-1975.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Hoàng Gia Úc Đại Lợi, Chi Nhánh Việt Nam Cộng Hoà, 1988- ;
- Hội viên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria, Úc Đại Lợi, 1988- ;
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria từ ngày thành lập;
- Ủy Viên Báo Chí và Giáo Dục Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, 1993-2005  ;
- Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ Hồng Bàng do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria thành lập, 1996-2005;
- Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ và Anh Ngữ Saigon, 2001- www.saigonschool.org

- Tổng Thư Kư Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, 1995-2001;
- Thư Kư Hội Biệt Động Quân QLVNCH Victoria, 2000-2002, 2002-2004, 2004-  ;
- Phó Chủ Tịch Chi Nhánh Việt Nam Cộng Hoà, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Hoàng Gia Úc Đại Lợi, 2003- 
- Tổng Thư Kư Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, Úc Đại Lợi, 2005-

______________________________________________

Trở về đầu trang

 

Niên trưởng Dương Bửu Long

Quân vụ:
- Xuất thân Khoá 10 Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức, số quân 60/170 196;
- Phục vụ tại Tiểu Đoàn 4 và Tiểu Đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến, 1960-1968;
- Thụ Huấn Khoá Ranger và Leadership tại Hoa Kỳ, 1969;
- Quyền Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 67 Biệt Động Quân, 1973-1975.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Victoria từ ngày thành lập;

Niên Trưởng Dương Bửu Long qua đời lúc 5 giờ sáng Thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2004 tại Melbourne, Úc Đại Lợi. Hưởng thọ 64 tuổi.

V́ Niên Trưởng không có thân nhân tại Úc nên các đồng đội Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân đứng ra tổ chức Lễ Truy Điệu và mai táng.

______________________________________________

   

Niên trưởng Trương Ngọc Linh

Quân vụ:
- Xuất thân Khoá Sĩ Quan Trừ Bị tại Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế;
- Phục vụ tại các Binh chủng Nhảy Dù và Lực Lượng Đặc Biệt;
- Thuyên chuyển về phục vụ tại Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân, 1970-1975.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria;
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Victoria từ ngày thành lập.

______________________________________________

   

 

Niên trưởng Phạm Đức Khánh

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức;
- Thuyên chuyển về phục vụ tại Tiểu Đoàn 35 Biệt Động Quân, -1975.

Sinh hoạt:
- Hội viên Hội Ái Hữu Vơ Khoa Thủ Đức Victoria;
- Hội viên Hội Biệt Động Quân Victoria từ ngày thành lập.

Đầu năm 2001, niên trưởng Phạm Đức Khánh bị tai nạn lưu thông và đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ.

______________________________________________

   

 

Biệt Động Quân Vy Văn Phinh

Quân vụ:
- Xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức;

Lần lượt phục vụ tại:
- Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Quân Khu 2, 1971-1973;
- Pháo Đội Liên Đoàn 22 Biệt Động Quân, 1973-1975.

______________________________________________

   

 

Biệt Động Quân Trần Văn Hồng

Quân vụ:
- Phục vụ tại Đại Đội Trinh Sát Liên Đoàn 22 Biệt Động Quân

______________________________________________

Trở về đầu trang

 

 

Biệt Động Quân Nguyễn Văn Chót

Quân vụ:
- Phục vụ tại Tiểu Đoàn 33 Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân.

 

    ____________________________________________


Biệt Động Quân Nguyễn Hữu An

Quân vụ:
- Xụất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức, Khoá 2/72;
- Trung Đội Trưởng Trung Đội Thám Sát, Tiểu đoàn 96 Biệt Động Quân Biên Pḥng.

Sinh hoạt:
- Hội Trưởng đầu tiên Hội Biệt Động Quân QLVNCH Victoria; 2000-2002;
- Hội Phó Hội Biệt Động Quân QLVNCH Victoria, 2005-