Trang Sinh Hoạt


 

Trang Tổng Hội BĐQ Hoa Kỳ

Trở về trang đầu

Danh sách hội viên
Trang văn nghệ
H́nh ảnh BĐQ-trước 1975
H́nh ảnh BĐQ-sau 1975
Trong thời gian qua, có một số anh em Biệt Động Quân tại quốc nội đọc Trang Điện Tử của Hội Biệt Động Quân Victoria và có liên lạc nhờ t́m giùm các đồng đội cũ. Trong đó có hai anh Đinh Công Chánh và Lê Nhân.

Anh Đinh Công Chánh trước đây là Hạ Sĩ Quan Tiếp Liệu Liên Đoàn 15 Biệt Động Quân, trước hết xin gửi lời hỏi thăm Niên trưởng Tử Thần, và sau đó muốn liên lạc với các đồng đội cũ. Quí Niên Trưởng và Biệt Động Quân nào c̣n nhớ anh Chánh và muốn liên lạc, xin liên lạc với Hội Biệt Động Quân Victoria qua khietn@gmail.com

Anh Chánh hiện nay đang chạy xe Honda ôm tại Sóc Trăng, theo lời anh kể th́ đủ sống qua ngày. Anh Chánh mở website của Tổng Hội Biệt Động Quân xem mấy lần rồi bị công an bắt quả tang, từ đó đến nay phải đổi địa chỉ e-mail hoài. V́ lư do đó mà chúng tôi không dám phổ biến địa chỉ e-mail của anh Chánh trên trang thông tin này.

Niên Trưởng Được.
Hội Biệt Động Quân Victoria vừa mới liên lạc được với niên trưởng Được. NT Được trước đây phục vụ tại Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân từ ngày thành lập cho đến năm 1968 th́ thuyên chuyển sang ngành Tiếp Vận và sau đó giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Quản Trị TiếpVận Tiểu Khu B́nh Long. Năm 1971, NT Được thuyên chuyển ra Sư Đoàn 22 Bộ Binh cho tới ngày mất nước.

Niên Trưởng Lê Bá Ngọ
Mới đây có một người cháu trai của Niên Trưởng Lê Bá Ngọ từ Việt Nam e-mail sang hỏi thăm. Theo lời anh này th́ Niên Trưởng Lê Bá Ngọ là một sĩ quan Biệt Động Quân hy sinh tại chiến trường Tam Biên khoảng tháng Tư năm 1972 nhưng thân nhân không nhận được xác. Lúc tử trận, Niên Trưởng Ngọ c̣n độc thân và người cháu này rất tha thiết mong niên trưởng nào biết rơ về cái chết của Niên Trưởng Ngọ th́ xin cho biết để thân nhân tiện bề lo việc giỗ kỵ. Chân thành cảm ơn.

Niên Trưởng Vơ Văn Hải
Anh Vơ Văn Ngọc, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến từ Việt Nam viết thư sang cho biết thân phụ của anh là Vơ Văn Hải, trước đây phục vụ tại Tiểu Đoàn 34 Biệt Động Quân, Đại Đội 4. Niên trưởng Hải tử trận tại Phước Thành năm 1964. Lúc đó, anh Ngọc c̣n nhỏ, không nhớ ǵ nhiều về thân phụ của ḿnh nên muốn nhờ niên trưởng nào c̣n nhớ về Niên trưởng Vơ Văn Hải xin cho biết thêm chi tiết.