Huy Hieu Non       Tổng Hội   -   Trang Nhà   -   Tập San  -   H́nh Ảnh


                         Những người Lính Vẫn C̣n Đơn Vị.

       Atlanta, thủ phủ cuả Tiểu Bang Georgia, bắt đầu phát triển vào năm 1966, khi Thế Vận Hội Olympic mở hội.  Người Việt từ những phương xa, đến Tiểu Bang Georiga càng ngày càng nhiều.  Các Hội Đoàn, Đoàn Thế, và Sinh Hoạt Cộng Đồng trở nên khí thế hơn.  Trong t́nh thế này, Hội Biệt Động Quân QLVNCH tại Tiểu Bang Georgia ra đời.

       Với quyết tâm cuả các Niên Trưởng, BĐQ NGUYỄN VĂN B̀NH, khoá 10 VBĐL, BĐQ NGUYỄN KHOA LỘC, khoá 18 VBĐL, giao nhiệm vụ cho BĐQ NGUYỄN TẤN DŨNG đứng ra thành lập hội.  Anh hiên ngang đứng nhận nhiệm vụ, với ḷng tự hào cuả một chiến sĩ śnh lầy.  "Tiểu đoàn 43, hùm xám miền tây, nhận lănh trách nhiệm, dù phải xung phong giữa khu S̀NH LẦY, THÁT LÁT."  BĐQ HUỲNH KHÂM, người đă từng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng tại mặt trận Thường Đức năm xưa, đước chỉ định làm Hội Phó Nội Vụ.  Anh hăng hái nhận trách nhiệm: "Là BĐQ, tôi không thể từ chối bất cứ nhiệm vụ nào anh em giao phó.  Nếu chết th́ đă chết lâu rồi, việc ǵ phải sợ;".  BĐQ HỐ MINH, người chiến binh đă anh dũng tiến chiếm từng thước đất tại mặt trận Buôn Mê Thuột, được chỉ định giữ chức Hội Phó Ngoại Vụ.  Anh chậm răi nói: "Lính BĐQ cái ǵ cũng làm.  OK, anh em biểu ǵ làm nấy cho trọn T̀NH QUÊ HƯƠNG".

       Với tinh thần "BĐQ v́ dân chiến đấu", Ban Chấp hành Hội bắt đầu mở cửa sinh hoạt.  Với sự tham dự cuả Gia Đ́nh Mũ Đỏ GA, gia đ́nh Thiết Giáp GA, gia đ́nh Biệt Kích GA, Thiếu Sinh Quân GA, và một số thân hào nhân sĩ, lễ ra mắt hội BĐQ đưọc tổ chức rất long trọng.  Sau đó, Hội đă sát cánh cùng các hội bạn ,tham dự các sinh hoạt tại điạ phương.  Có thể kể đến các sinh hoạt như: Lễ thưọng kỳ 19 tháng 6, diến hành nhân ngày Veteran Day cuả Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Atlanta..  Ngày kỷ niệm 1 năm thành lập hội đă được tổ chức long trọng, với sự tham dự cuả hầu hết đại diện các hội: Cảnh Sát Quốc Gia, Vơ Bị Đà Lạt, Biệt Kích, Thiết Giáp, Cựu SVSQ Thủ Đức, Điạ Phương Quân, Pháo Binh, Không Quân, một số thân hào nhân sĩ điạ phương.  Đặc biệt ông bà Cựu Trung Tá Bob, cố vấn Tiểu Đoàn 35 BĐQ, rất hân hoan khi được biết Tiẻu Bang Georgia có hội BĐQ/QLVNCH.

       Hội BĐQ / QLVNCH Georgia thành h́nh và hoạt động hữu hiệu cho đến ngày nay, nhờ nhiệt tâm cuả những cọp nhớ rừng, cuả những người lính BĐQ không quên đồng đội.  Những tấm chân t́nh từ phưong xa đang yểm trợ họ: Tổng Hội BĐQ và Hội Nam California.  Xin cám ơn các Niên Trưởng, các chiến hữu, Những người KHÔNG QUÊN ĐỒNG ĐỘI năm xưa.

BĐQ 31