Huy Hieu Non

 

 

Tổng Hội   -   Trang Nhà   -   Tập San  -   H́nh Ảnh


       Hội Biệt Động Quân Houston được thành lập đầu năm 1990.  Trước đó, các chiến sĩ Mũ Nâu định cư trong thành phố Houston và vùng phụ cận, vẫn c̣n yêu mầu Mũ Nâu đă gom lại gồm có: BĐQ Nguyễn Ngoc Cương, Vơ Lâm, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Văn Khanh thành lập hội Biệt Động Quân Houston.

       Kể từ khi thành lập, Hôi Biệt Động Quân Houston đă phát triển rất nhanh, quy tụ nhiều cựu quân nhân phục vụ trong binh chủng, đóng góp rất nhiều trong các sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nơi thành phố Houston.  Năm 1994, Hội Biệt Động Quân Houston dưới sự lănh đạo, tổ chức của niên trường Trần Quang Vĩnh đă tạo được nhiều tiếng vang, uy tín, gây tin tưởng trong cộng đồng cũng như đối với các hội đoàn bạn.  Đại hội Biệt Động Quân Hải Ngoại 1994, tổ chức tại Houston đă được báo chí điạ phương ca tụng là đầy đủ, hoàn hảo nhất.  Năm 1995, hai hôi Biệt Động Quân Houston và Dallas phối hợp tham dự Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Washington D.C., đặt tấm bia tưởng niệm Biệt Động Quân Việt Mỹ trong Nghiă Trang Quốc Gia Arlington, và bằng BĐQ của binh chủng trong ngôi mộ tưởng niệm Chiến Sĩ Vô Danh.  Hôi Biệt Động Quân Houston, Dallas cũng thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ với các hội Biệt Động Quân Hoa Kỳ, đề cử "Sĩ Quan Liên Lạc" để phối hợp các hội Biệt Động Quân Việt Mỹ.

       Kể từ ngày thành lập, Hội Biệt Động Quân Houston đă qua những hội trưởng sau đây:

  1. BĐQ Lê Hữu Phúc                1992 -1994
  2. BĐQ Trần Quang Vĩnh          1994 -1996
  3. BĐQ Lê Hữu Phúc                1996 -1998
  4. BĐQ Vơ văn Lâm                  1998 - 2000
  5. BĐQ Nguyễn Mạnh Cường   2000 - 2002
  6. BĐQ Lê Hữu Phúc                2000 -

Ghi lại Đoạn Đường Chiến Binh Dallas, Texas 23-12-2004

BĐQ Vũ Đ́nh Hiếu