A RANGER PORTRAIT

Họa phẩm chiến sĩ Biệt Động Quân trong tiệc gây quỹ cuối năm.

(Dân Sinh News)


       Chiều thứ Sáu 10 tháng 12-2004, Hội Ái Hữu Biệt Động Quân sẽ tổ chức tiệc gây quỹ cho Thương Phế Binh tại quê nhà.  Chương tŕnh thực hiện tại nhà hàng Kobe vào lúc 6 giờ chiều ở số 2086 El Camino Rd, Santa Clara.

       Ông hội trưởng Lương Văn Ngọ cho biết đă có 40 bàn được dự trù dành chỗ.  Nhân dịp cuối năm, anh em Biệt Động Quân tổ chức tiệc thân hữu và đồng thời muốn gây quỹ cho Thương Phế Binh và cô nhi quả phụ Biệt Động Quân tại quê nhà.  Trong chiến tranh Việt Nam binh chủng Biệt Động Quân đă đóng góp nhiều xương máu trên khắp 4 vùng chiến thuật.  Quân số của Biệt Động Quân tính trên toàn quốc c̣n đông hơn cả Nhẩy Dù và Tổng Trừ Bị.  Vào những ngày cuối của cuộc chiến, Binh Chủng Biệt Động Quân tái tổ chức thành 2 sư đoàn tổng trừ bị nhưng rất tiếc đă không hoàn tất kịp thời.

       Tại Bảo Tàng Viện Việt Nam Cộng Ḥa do IRCC thực hiện có 1 bức chân dung chiến sĩ Biệt Động Quân vô danh kích thước 3X5 bằng sơn dầu do Họa sĩ Nguyễn Hùng thực hiện.

       Đây là tác phẩm phỏng theo bức h́nh của nhiếp ảnh gia chiến trường hăng AP chụp được vào ngày 2/9/1972 sau khi Biệt Động Quân Việt Nam tái chiến quận Quế Sơn phía Tây Nam Đà Nẵng.

       Nguyên văn ghi chú bằng Anh ngữ của tác phẩm như sau:

       A Ranger Portrait
       Loaded with grenades, a government ranger walks down the streets of Que Son, South West of Da Nang, which lies in ruins after bitter fighting to recover the town from the North Vietnamese.

       H́nh chụp sau trận chiến khốc liệt đẫm máu Biệt Động Quân đă giải tỏa thị xă.  Một trung sĩ Biệt Động Quân vô danh đeo bị súng M79, đeo túi đạn và rất nhiều lựu đạn tấn công và lựu đạn pḥng thủ.  Vải thông ṇng súng trên túi áo. Cần vai đeo lon trung sĩ và bên vai có dấu hiệu Biệt Động Quân.

      Nhân dịp Biệt Động Quân tổ chức tiệc gây quỹ, nguyên bản tác phẩm được triển lăm và một bức h́nh chụp lại tác phẩm sơn dầu đă được thực hiện cỡ lớn để tặng cho ban tổ chức tùy nghi xử dụng để ghi dấu ngày họp mặt.