Huy Hieu NonTổng Hội   -   Trang Nhà   -   Tập San  -   H́nh Ảnh

       Những năm đầu tỵ nạn, phần c̣n đang buồn phiền, ngơ ngác v́ cảnh nước mất nhà tan, phần bỡ ngỡ v́ cuộc sống nơi xứ lạ quê người, lại c̣n phải lăn lưng làm việc, học hành cật lực, để mong sớm hội nhập vào xă hội mới.  Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến một lúc nào đó, nhu cầu nhà cửa, cơm áo đă đầy đủ, người tỵ nạn lại cảm thấy có những đ̣i hỏi về t́nh cảm.  Một trong những đ̣i hỏi t́nh cảm của người lính VNCH là gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi nhau, đồng thời ôn lại những kỷ niệm xưa trong thời gian quân ngũ.

       Anh em Biệt Động Quân miền Bắc Cali cũng trong t́nh trạng như vậy - Phương châm của BĐQ là một ngày BĐQ, một đời BĐQ - Những gắn bó thiêng liêng của những người cùng khoác áo rằn ri, mũ nâu lại càng thắm thiết hơn lúc nào hết.  Họ gặp nhau, t́m nhau, người nọ dắt díu người kia, khiến nhóm bạn Mũ Nâu càng ngày càng tăng nhân số.  Vài ba người, dăm bảy người, đến với nhau vào những cuối tuần, lâu lâu một lần.  Rồi những ngày lễ, ngày kỷ niệm thành lập binh chủng v...v... được họ nhớ đến với mục đích dùng đó làm mốc thời gian để quy tụ, để hội họp, gặp mặt thăm hỏi nhau.

        Để liên kết với nhau một cách tích cực hơn, Chiến Hữu Đỗ Thanh Quang đưa ư kiến thành lập Hội B.Đ.Q  Bắc Cali.   Anh em nhà Cọp miền Bắc Cali đồng t́nh ủng hộ cái rụp.   Thế là nhân dịp anh em gặp nhau kỷ niệm ngày thành lập binh chủng 1-7-1984 , họ cùng quyết định khai sinh Hội BĐQ/Bắc Cali.  Người đưa ư kiến sáng lập được anh em bầu làm Hội Trưởng tiên khởi của Hội luôn.  Đầu thập niên 90, những đợt cựu tù nhân chính trị, trong đó có không ít các cựu BĐQ, được chính phủ Hoa Kỳ cho sang định cư, Hội BĐQ Bắc Cali đang trên đà phát triển, lại càng vững mạnh hơn nữa.   Sau đây là các Chiến Hữu đă đóng góp công sức trong chức vụ Hội Truởng, liên tiếp từ ngày thành lập cho đến nay :

 1. Chiến hữu Đỗ Thanh Quang
 2. Chiến hữu Đặng Hữu Thăng
 3. Chiến hữu Nguyễn Hữu Thoại
 4. Chiến hữu Nguyễn Chiêu Minh
 5. Chiến hữu Vơ Tự Bé
 6. Chiến hữu Trần Minh
 7. Chiến hữu Trương Ngọc Hồng
 8. Chiến hữu Đoàn Thi
 9. Chiến hữu Lương Văn Ngọ (Đương nhiệm)

       Hội hiện đang sinh hoạt với các mục tiêu :

 • Đoàn kết cựu quân nhân, tiếp tục đấu tranh chính trị chống bạo quyền cộng sản.
 • Tương trợ các Thương Phế Binh BĐQ hiện c̣n đang kẹt lại ở quê nhà.
 • Vun bồi thế hệ con cháu, để nối tiếp thế hệ cha anh đấu tranh cho một nước VN tự do không Cộng Sản.
       Danh sách Ban Chấp Hành cua Hội Ái Hữu BĐQ Bắc California được liệt kê, như sau:
 1. Hội Trưởng: CH Lương văn Ngọ
 2. Ban CốVấn:
  • CH Nguyễn thành Chuẩn
  • CH Từ Vấn
  • CH Lê phú Đào
  • Luật Sư Michael L. Phạm- Cố Vấn Pháp Luật
 3. Phó Nội Vụ: CH Nguyễn Thạch
 4. Phó Ngoại Vụ: CH Hồ Tăng Dủ va CH Trần Ngăi
 5. Tổng Thư Kư: CH Đặng văn Gương
 6. Uỷ Viên Tổ Chức và Kế Hoạch: CH Bùi chiếm Hải
 7. Ủy Viên Xă Hội: CH Nguyễn Diến
 8. Ủ Viên Giám Sát: CH Đỗ ngọc Phúc
 9. Ủy Viên TPB/BĐQ: CH Trịng quang Thoại
 10. Ủy Viên Tài Chánh: CH Lê phước Hạnh
 11. Ủy Viên Văn Nghệ:
  • CH Thái Trang
  • CH Nguyễn văn Lư
  • CH Hà trọngĐoan
 12. Ủy Viên An Ninh:
  • CH Nguyễn đăng Khoa
  • CH Nguyễn ngọc Tin

Thiện Xạ