Chiến hữu BĐQ Cai văn Trung đắc cử trong chức vụ

Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân Nam California

Ngô Minh Hồng


       TP.Westminster: Vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 03 năm 2006 tại Hội Trường Việt Nam Tương Tế Hội, một phiên họp khoáng đại của Hội BĐQ Nam California để bầu lại vị Tân Hội Trưởng BĐQ Nam California, nhiệm kỳ 2006 - 2008.

       Với sự tham dự đông đủ cuả đa số chiến hữu BĐQ và các NT kỳ cựu trong binh chủng như: NT Ngô minh Hồng, Nguyễn văn Toàn, Nguyễn văn Thiệt, Nguyễn văn Huy,..., cuộc bầu cử đă diễn ra trong  tinh thần huynh đệ chi binh và dân chủ, và đạt kết quả tốt đẹp.   Các hội viên đă dành đa số phiếu cho BĐQ Cai văn Trung, là một hội viên hoạt động tích cực trong Ban Chấp Hành cuả Hội nhiều năm qua.

       Xin chúc mừng BĐQ Cai văn Trung đă đắc cử chức vụ Hội Trưởng Hội BĐQ Nam California.  Hy vọng trong nhiệm kỳ mới, Hội BĐQ Nam California sẽ chứng minh đưọc sức mạnh cuả một hội chủ lực trong Tổng Hội, và có những đóng góp tích cực trong sinh hoạt cuả Cộng Dồng điạ phương.