Huy Hiệu Áo Hội Ái Hữu Washington, DC & Phụ Cận

Tổng Hội   -   Trang Nhà   -   Tập San  -   H́nh Ảnh

Nhận thấy đă đến lúc phải có một chi hội Biệt Động Quân địa phương để phối hợp và liên kết chặt chẽ với Tổng Hội BĐQ Hải Ngoại, ngày 26 tháng 9 năm 2010, một số chiến hữu Biệt Động Quân hiện đang cư ngụ tại Virginia, Maryland và Washington, D.C. đă ngồi lại với nhau để cùng lót những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà Chi Hội Biệt Động Quân Virginia, và các vùng phụ cận.

Buổi họp đă diễn ra tại tư gia chiến hữu Nguyễn Hưng Thái trong bầu không khí thân mật và ấm cúng cho dù bên ngoài những giọt mưa lạnh đầu thu Virginia không ngừng rơi xuống. Với dư âm của Đại hội kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của binh chủng BĐQ tổ chức tại California vẫn c̣n vang vọng như thôi như thúc, tất cả các chiến hữu hiện diện đều đồng ư rằng Chi Hội là một cơ sở cần phải có để trước hết là phát huy truyền thống hào hùng của binh chủng, kế đến để có một điểm hẹn cho các chiến hữu BĐQ trong vùng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn ngơ hầu nâng cao t́nh huynh đệ chi binh. Bên cạnh đó, nhu cầu cấp bách hơn là để thắt chặt mối dây tương thân tương trợ, chuẩn bị cho những cuộc quan hôn tang tế trong tương lai v́ sau hơn 35 năm lưu vong, chiến hữu BĐQ nào trẻ nhất cũng sắp bước vào lứa tuổi sáu mươi.

Vượt lên trên tất cả những nhu cầu căn bản đó, yếu tố quan trọng nhất cho việc thành lập Chi hội BĐQ Virginia và các vùng phụ cận vẫn là để tạo điều kiện cho các chiến hữu BĐQ tại địa phương kề vai sát cánh cùng Tổng Hội BĐQ và các Hội Đoàn bạn để tiếp tục giương cao ngọn cờ vàng chính nghĩa trong công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam, nhất là ở vào giai đoạn nước nhà đang đứng trước nguy cơ diệt vong dưới âm mưu thôn tính của Trung cộng. Song song với việc đấu tranh trực tiếp, Chi Hội BĐQ Virginia và các vùng phụ cận sẽ tiếp tục thắp cao ngọn lửa yêu nước hào hùng trong ḷng con em, góp phần chuẩn bị cho lớp hậu duệ tiến lên tiếp tục sự nghiệp chiến đấu dựng nước và giữ nước của cha anh.

Với sự hiện diện của Chuẩn tướng Phạm Duy Tất và Niên trưởng Lâm Duy Tiên, toàn thể anh em chiến hữu hiện diện đă đồng ư đề cử BĐQ Lê Hữu Phúc vào chức vụ Hội Trưởng. Ư thức được trách nhiệm của một Hội Trưởng rất nặng nề, nhất là việc Chi Hội BĐQ Virginia sẽ phải đứng ra tổ chức đại hội BĐQ toàn quốc vào tháng 7 năm 2011 nhưng để đáp lại ḷng tin yêu của các chiến hữu, BĐQ Lê Hữu Phúc đă đồng ư nhận lănh chức vụ trọng đại này.

Dưới sự cố vấn và giám sát của Chuẩn tướng Phạm Duy Tất cùng Niên trưởng Lâm Duy Tiên, thành phần Ban chấp hành của chi hội BĐQ Virginia, Maryland và DC trong giai đoạn đầu được liệt kê như sau:

Hội trưởng: BĐQ Lê Hữu Phúc
Phó Hội trưởng đặc trách Ngoại Vụ: BĐQ Nguyễn Đ́nh Sinh
Phó Hội trưởng đặc trách Nội Vụ: BĐQ Trần Nguyên Công
Thủ Quỹ: BĐQ Nguyễn Hưng Thái
Thư Kư: BĐQ Bùi văn Thông
Trưởng ban Xă Hội & Liên Lạc: BĐQ Phan Phước Duệ
Trưởng ban Văn Nghệ: BĐQ Nguyễn văn Hào

Hơn nửa thế kỷ trước đây trong một bài diễn văn đọc tại Quốc hội Hoa Kỳ trước khi giải nhiệm, danh tướng Douglas MacArthur đă mượn lời của một bản nhạc lính để nói lên ư chí bất khuất của một chiến sĩ: "Người lính già không bao giờ chết, họ chỉ từ từ mờ nhạt đi..."(Old soldiers never die, they just fade away). Không giống với lời của câu hát đó, người lính BĐQ nói riêng và QLVNCH nói chung sẽ không bao giờ mờ nhạt. Lời thề "BĐQ V́ Dân Quyết Chiến" năm xưa vẫn c̣n đó và ngày nào ngọn lửa yêu nước trong từng con tim người lính chúng ta c̣n âm ỉ cháy, ngày ấy ta vẫn c̣n nguyên vẹn là một chiến sĩ, v́ một ngày chiến sĩ là một đời chiến sĩ:

"Cho dẫu giữa đường găy kiếm cung
 Mũ Nâu măi măi vẫn oai hùng
 Thắng không kiêu hănh, thua không nản
 Chống cộng bền ḷng góp sức"