BIÊT-KÍCH QUÂN VIỆT NAM
Đ̉I HỎI QUYỀN ĐỊNH-CƯ TẠI HOA-KỲ

        Họ nói rằng họ là những toán tuần-thám của Hoa-Kỳ bị thất lạc trong chiến-tranh Việt-Nam:  Hơn 50 biệt-kích quân Việt-Nam, những người đă hoạt-động đằng sau pḥng tuyến địch cho cơ-quan Trung-ương T́nh-báo CIA và quân-đội Hoa-Kỳ.

        Các biệt-kích quân và hơn 400 chiến-hữu của họ đă bị bắt và giam cầm từ thập niên 1960, dược ghi nhận trong hồ-sơ của chính-quyền.  Họ sống-sót qua những năm tháng bị giam-cầm trong các trại cưỡng-bách lao-động.   Bây giờ họ muốn rời Việt-Nam, nơi mà họ bị xem như những kẻ phản-bội và đến Hoa-Kỳ.

        Sở Di-trú và các dịch-vụ Quốc-tịch Hoa-Kỳ không tin những câu chuyện kể trên và khước-từ đơn xin của họ.   Tuy nhiên mới đây,  một số bản báo-cáo xưa 25 năm của Ngũ-giác đài (bộ Quốc-Pḥng) đă yểm-trợ mạnh-mẽ cho các đ̣i-hỏi của họ.   Cũng như cựu trùm phân-tích gia của cơ-quan T́nh-báo Quốc-pḥng về tù-binh chiến-tranh tại Việt-Nam.

        Trong một điện văn gửi đi từ Bangkok tháng trước đến các cơ-quan t́nh-báo khắp nơi trong nước.  Đại-sứ David Lambertson nói rằng cựu phân-tích gia của cơ-quan T́nh-báo Quốc-Pḥng, Sedgwick Tourison đă tŕnh-bầy "tin-tức đặc-biệt, chi tiết" chứng-minh các biệt-kích quân Việt-Nam là "những nhân-viên khế-ước cho Hoa-Kỳ, và trước khi bị bắt, họ được trả lương với ngân-khoản của chính-quyền Hoa-Kỳ".

BDQ thuoc Lien Doan 4         Ông Lambertson, một cựu viên-chức về ngoại-giao ở Việt-Nam từ 1965 đến năm 1968, nói rằng sở Di-trú (INS) nên tái cứu xét việc từ chối các đ̣i hỏi cho vấn-đề xin tỵ-nạn.

        " Chúng ta tin rằng họ xứng-đáng, dựa trên sự liên-hệ với Hoa-Kỳ về chính-sách, chương-tŕnh và thời-gian lâu dài trong chốn lao tù", bức điện văn nói như thế từ vị đại-sứ.  Nói rằng các biệt-kích quân bị bắt "trong khi thi-hành các nhiệm-vụ do Hoa-Kỳ chỉ định, thâu-thập tin-tức t́nh-báo, thực hiện các cuộc hành-quân quân-sự hoặc tâm-lư chiến hoặc tiếp cứu các phi-hành đoàn Hoa-Kỳ bị bắn rơi".

        Trong dịp kỷ-niệm năm thứ 20, Saigon sụp đổ sắp đến.  Vết thương cũ lại được mở ra dến với nhiều người Việt.  Không ai đau khổ hơn câu-chuyện về những biệt-kích quân thất lạc.  Theo lời ông Tourison, trùm phân-tích gia của cơ-quan T́nh-báo Quốc-Pḥng, văn-pḥng đặc biệt về tù binh và quân nhân mất tích trong thập niên 1980 và tác giả chính cho bản báo cáo cuối cùng của Uỷ ban Thượng viện về Tù-binh chiến tranh và Quân nhân mất tích (POW/MIA) năm 1993.

        " Không có ǵ hoài nghi trong tiềm-thức của tôi về những nhân-viên mà họ tự nhận, họ đă nhận lănh, thi hành nhiệm-vụ mà chúng ta, chính-quyền Hoa-Kỳ đă biết số-phận của họ từ giữa thập niên 1960.  Ông Tourison đă phát biểu như trên.  Quyển sách của ông ta về biệt-kích quân, Secret Army, Secret War (Đội quân bí-mật, Trận chiến bí-mật) sẽ được xuất-bản vào tháng tám.

        Cựu giám-sát viên cho uỷ ban Thượng-viện về tù binh chiến tranh, John Mattes , người đang soạn một hồ-sơ thưa kiện tại ṭa án liên-bang để trả lương cho những quân-nhân biệt-kích bị địch bắt.  Ông ta nói rằng: "Trong khi tấm thảm kịch mà chúng ta đă bỏ rơi các tù binh kể trên lại, đó là một vụ Scandal của quốc gia mà chúng ta t́m cách chối bỏ sự hiện-diện của họ và sửa lại lịch-sử để loại bỏ họ".

        Tài liệu trên được đăng trên báo Dallas Morning News ngày 14-04-1995

        VĐH